PRZEWOZIŁ ODPADY Z WYKOPÓW BUDOWLANYCH, ALE W WYNIKU KONTROLI TRANSPORT PRZERWANO

Ciężarówki przewożące materiał sypki są „łakomym kąskiem” dla funkcjonariuszy ITD, gdyż tajemnicą poliszynela jest fakt, że często są one przeładowane. I to dość sporo. A gdy dodatkowo przestrzeń ładunkowa nie jest osłonięta plandeką w przypadku natrafienia na patrol prawdopodobieństwo kontroli jest praktycznie 100-procentowe.

I tak właśnie było w Łodzi, gdzie na punkcie kontrolnym wyposażonym w wagę funkcjonariusze zatrzymali ciężarówkę, która przewoziła odpady z wykopów na terenie budowy tunelu średnicowego.

W czasie kontroli okazało się, że kierowca nie tylko nie zabezpieczył plandeką przewożonego towaru, a po przejechaniu pojazdu przez wagę stwierdzono, że jego masa o blisko 50% przekracza dopuszczalną. Przy okazji wyszło na jaw, że brak jest „karty przekazania odpadów”. Należy bowiem pamiętać, że obowiązek posiadania przez kierującego środkiem transportu wygenerowanego z BDO potwierdzenia wystawienia karty przekazania odpadów (KPO) wynika z art. 69 ust. 1a ustawy o odpadach, wskazujący wprost, że kierujący środkiem transportu, którym są transportowane odpady, jest obowiązany posiadać w trakcie transportu potwierdzenie wygenerowane z BDO, umożliwiające weryfikację informacji zawartych w karcie przekazania odpadów ze stanem rzeczywistym.

Wszystko to spowodowało, że kierowcę ukarano mandatami, a wobec jego pracodawcy wszczęto postępowania administracyjne.

Transport przerwano, a samochód ciężarowy trafił na parking depozytowy.

 

Źródło: WITD Łódź