KOLEJNA AKCJA POLICJI SPRAWDZAJĄCA PRZESTRZEGANIE ZAKAZU WYPRZEDZANIA SIĘ CIĘŻARÓWEK  NA A2

Jak wiadomo, od lipca zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące zakazu wyprzedzania przez kierujących samochodami ciężarowymi. I policjanci zaczęli baczniej się przyglądać, czy kierowcy rzeczywiście się do nich stosują.

Z tym tylko, że od początku wiele kontrowersji budzi sprawa, czy aby na pewno funkcjonariusze są w stanie jednoznacznie ocenić takie sytuacje, skoro w zaktualizowanych przepisach Prawa o ruchu drogowym znajduje się kilka wyjątków od tego zakazu, a jeden z nich mówi, że „zakazuje się kierującemu pojazdem kategorii N2 (DMC 3,5-12 t) lub N3 (DMC pow. 12 t) wyprzedzania pojazdu samochodowego na autostradzie i drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku ruchu, chyba że pojazd ten porusza się z prędkością znacznie mniejszą od dopuszczalnej dla pojazdów tej kategorii obowiązującej na danej drodze”. Tylko na dobrą sprawę nie do końca nadal wiadomo, co to znaczy? Efekt jest taki, że generalnie sam kierowca musi więc ocenić tę prędkość, niemniej z analiz resortu wynika, że 10 km/h różnicy pozwala na dokonanie manewru wyprzedzania bez naruszenia zakazu. Z tym  tylko, że nie zawsze tego samego zdania są policjanci…

W tym tygodniu policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Koninie prowadzili kontrole na autostradzie A2, których celem było sprawdzanie czy kierowcy pojazdów ciężarowych przestrzegają przepisu dotyczącego zakazu wyprzedzania się ciężarówek na drogach szybkiego ruchu.

Każde wykroczenie popełniane przez kierowców  pojazdów ciężarowych rejestrowane było za pomocą urządzenia Trucam II. Funkcjonariusze obsługujący to urządzenie stali na wiadukcie i przekazywali informacje o popełnionych wykroczeniach policjantom patrolującym autostradę A2, którzy następnie podejmowali interwencję wobec osób łamiących przepisy. W ciągu zaledwie kilku godzin funkcjonariusze drogówki ujawnili 11 wykroczeń, za które kierowcy zostali ukarani.

 

Źródło: Policja