ŚWIATOWY DZIEŃ TIR-A – ŻYCZENIA

Światowy Dzień TIR-a to tak naprawdę „święto” konwencji celnej, czyli Międzynarodowego Transportu Drogowego. Ale w praktyce: święto wszystkich kierowców pracujących w transporcie…

I dlatego właśnie wszystkim kierowcom życzymy terminowych załadunków i rozładunków

Wypłacalnych szefów i codziennego wsparcia ze strony najbliższych.

 

Redakcja