32 KONTROLE CIĘŻARÓWEK – 45 MANDATÓW

32 KONTROLE CIĘŻARÓWEK – 45 MANDATÓW

To wynik masowych kontroli dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego na autostradzie A4, które miały miejsce 6 sierpnia.

Inspektorzy sprawdzili w sumie 32 ciężarówki. Nałożyli łącznie 45 mandatów karnych. Najwięcej – 29 za wyprzedzanie pomimo obowiązującego zakazu. W 6 przypadkach inspektorzy wszczęli postępowania administracyjne wobec przedsiębiorców za naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym. Zatrzymano także dowód rejestracyjny jednej z ciężarówek, w której ujawniono usterki techniczne.

Źródło: GITD

Sprawdź także