AKTUALIZACJA BREXITU: ZEZWOLENIE NA DOSTĘP DO KENT (KAP)

AKTUALIZACJA BREXITU: ZEZWOLENIE NA DOSTĘP DO KENT (KAP)

Od 1 stycznia 2021 r. ciężarówki przewożące towary z Wielkiej Brytanii do UE będą musiały posiadać odpowiednie dokumenty celne / importowe dla przewożonych towarów. Taka dokumentacja może zostać sprawdzana w punktach wyjazdowych Wielkiej Brytanii  lub w punktach przybycia do UE. Będzie to pewne niezależnie od tego, czy Wielka Brytania i UE zawrą umowę o wolnym handlu.

Zwykle to importer / eksporter jest odpowiedzialny za dostarczenie tej dokumentacji firmie transportowej, jednak to kierowca musi ją mieć w pojeździe i przedstawić funkcjonariuszom granicznym.

Kierowcy bez odpowiedniej dokumentacji nie będą mogli kontynuować podróży i mogą powodować długie kolejki na drogach zbliżając się do portu w Dover lub Eurotunelu.

Aby pomóc firmom transportowym dowiedzieć się, czy mają odpowiednią dokumentację, rząd Wielkiej Brytanii uruchamia usługę internetową o nazwie „Sprawdź, czy samochód ciężarowy jest gotowy do przekroczenia granicy”. Firmy transportowe będą mogły złożyć deklarację online  która będzie zawierać dane ciężarówki, miejsce docelowe, przewidywaną datę podróży, szczegóły dotyczące przesyłki (przesyłek) oraz serię oświadczeń własnych w celu potwierdzenia, że dokumentacja celna i importowo-eksportowa jest na miejscu i jest przewożona na ciężarówce.

Pod koniec składania deklaracji zostanie wydane cyfrowe zezwolenie na dostęp do Kent (KAP), które pozwoli ciężarówce na korzystanie z dróg w Kent w celu podróży do portu w Dover lub Eurotunelu. W przypadku odrzucenia wniosku o KAP samochód ciężarowy nie będzie gotowy do odbycia podróży, dopóki nie zostanie dostarczona brakująca dokumentacja.

Dostęp do kluczowych dróg w hrabstwie Kent będzie zabroniony dla ciężarówek bez ważnego KAP. Ciężarówki na tych drogach bez KAP mogą zostać ukarane mandatem w wysokości 300 funtów.

Usługa internetowa jest obecnie w wersji Beta, ale ostateczna wersja powinna być gotowa w grudniu 2020 roku.

TaxService – VAT Consulting Nadolski sp. z o.o. sp. k.
ul. Szkolna 3
62-050 Mosina
+48 515608211
taxservice@nadolski.eu
vat@nadolski.eu
UWAGA!!! nowa strona internetowa : www.nadolski.eu

Sprawdź także