BADANIA DLA KIEROWCÓW PO NOWEMU – BĘDZIE ŁATWIEJ?

BADANIA DLA KIEROWCÓW PO NOWEMU – BĘDZIE ŁATWIEJ?

Od 1 września 2019 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, które wnosi kilka zmian…

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badania lekarskiego prowadzonego w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

W opublikowanym rozporządzeniu najważniejszą zmianą jest rezygnacja z obligatoryjnej konsultacji okulistycznej w przypadku badania oceniającego widzenie zmierzchowe, wrażliwość na olśnienie oraz na kontrast, w odniesieniu do osób ubiegających się o wydanie lub posiadających: prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub pozwolenie na kierowanie tramwajem.

W załączniku nr 2 w § 6 zaznaczono jednak, że badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwość na olśnienie należy wykonać, jeżeli osoba badana ma wszczepione soczewki wewnątrzgałkowe lub jest po laserowej korekcji wad wzroku lub z innych powodów wynikających z badania lekarskiego w przypadku zaburzeń widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie możliwe jest określenie ograniczeń w korzystaniu z uprawnień do kierowania pojazdami, wynikające ze stanu zdrowia, o których mowa w art. 79 ust. 3 Ustawy o kierujących pojazdami.

Należy jednak zauważyć, że zmiana ta nie eliminuje całkowicie badania okulistycznego , ale rezygnuje wyłącznie z trzech badań dodatkowych.

Sprawdź także