BĘDĄ CZASOWE ZAKAZY WYPRZEDZANIA PRZEZ CIĘŻARÓWKI?

BĘDĄ CZASOWE ZAKAZY WYPRZEDZANIA PRZEZ CIĘŻARÓWKI?

W Ministerstwie Infrastruktury trwają analizy interpelacji poselskiej w sprawie organizacji ruchu pojazdów ciężarowych na autostradach i drogach ekspresowych, a konkretnie wprowadzenia zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe…

Czytamy w niej, że: obecnie brak jest powszechnie obowiązujących zakazów wyprzedzania przez samochody ciężarowe, bo te istniejące odnoszą się do określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym sytuacji i do wszystkich pojazdów. Wiadomo, że manewry wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe trwają bardzo długo (od 1 nawet do 5 min.) z uwagi na niewielką różnicę prędkości pomiędzy pojazdami. To powoduje spowolnienie jazdy pozostałych użytkowników dróg i stanowi bardzo duże zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu. Dlatego należałoby wprowadzić zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe, czego może dokonać organ zarządzający ruchem (w tym wypadku GDDKiA) poprzez umieszczenie pionowego znaku drogowego B-26 „zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe” – ale nie tylko w formie stałego oznakowania, ale przede wszystkim jego funkcjonowania podczas określonych warunków ruchu na danym odcinku drogi.

Sprawdź także