BELGIA – nowa strefa LEZ Gent-Gandawa

BELGIA – nowa strefa LEZ Gent-Gandawa

Aby poprawić jakość powietrza, centrum Gandawy i obszar w obrębie R40 zostaną ogłoszone strefą ekologiczną od 1 stycznia 2020 r. będzie się to wiązało z wprowadzeniem ogólnego ograniczenia prędkości 30 km/h. Przewidziano również zakaz wjazdu dla pojazdów benzynowych klas 0 i 1, jak również dla pojazdów z silnikiem Diesla klas od Euro-0 do Euro-3. Pojazdy z silnikiem Diesla klas Euro-0 do Euro-3 mogą w okresie przejściowym wjeżdżać do strefy z biletem ekologicznym.

Od 1 stycznia 2020 pojazdy emitujące duże ilości substancji szkodliwych nie będą mogły wjeżdżać do strefy ekologicznej. Obszar wyznacza obwodnica R40, która jest wyłączona spod regulacji. Ponadto regulacjom nie podlega droga regionalna N430, która przebiega przez strefę, oraz autostrada B401 zjazd E17 prowadzący w kierunku centrum oraz droga dojazdowa N422 do Parku Króla Alberta.

Tylko pojazdy spełniające warunki dopuszczenia mogą nadal jeździć w strefie ekologicznej. Zatwierdzone pojazdy z zagraniczną tablicą rejestracyjną muszą być zarejestrowane. Kontrolę przestrzegania przepisanych reguł przeprowadza się za pomocą kamer ANPR. Grzywna za wjazd do strefy samochodem niespełniającym norm to 150-350 euro.

Pojazdy należy rejestrować od września 2019 r. na stronie www.lez2020.gent

Tax Service – VAT Consulting
ul. Szkolna 3, 62-050 Mosina

Telefon: + 48 515 608 211
Adres e-mail: taxservice@nadolski.eu

Sprawdź także