CO Z NOWELIZACJĄ USTAWY „PRAWO O RUCHU DROGOWYM”?

CO Z NOWELIZACJĄ USTAWY „PRAWO O RUCHU DROGOWYM”?

16 grudnia 2020 roku Komisja Infrastruktury przyjęła nowelizację ustawy „Prawo o ruchu drogowym” bez żadnych poprawek. Oznacza to, że prawdopodobnie wejdzie w życie w niezmienionym kształcie.

Trudno jednak określić kiedy dokładnie nowe prawo wejdzie w życie. Wiadomo, że nowelizacja zacznie obowiązywać 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw, ale trochę czasu minie, zanim to nastąpi. Sejm zagłosuje nad przyjęciem nowej ustawy w styczniu 2021 roku w czasie kolejnego posiedzenia.

Ale w międzyczasie pojawił się kolejny problem, a mianowicie kwestia stosownego vacatio legis, czyli okresu pomiędzy publikacją ustawy a jej wejściem w życie. Vacatio legis w wymiarze 2 lat w zakresie zwiększenie zakresu ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych zaproponował przedstawiciel strony społecznej – Maciej Wroński (Transport i Logistyka Polska). Przypomnijmy, że znowelizowana ustawa ma być w tej kwestii bardziej konkretna i restrykcyjna. Podstawowa różnica jest taka, że kierowca zbliżający się do przejścia dla pieszych będzie miał obowiązek zmniejszenia prędkości tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego, który wchodzi na przejście i ustąpić mu pierwszeństwa. Dlatego przedstawiciel strony społecznej argumentował swą postawę faktem, że w Polsce jest przeszło 300 tys. dróg,  a przejścia dla pieszych są projektowane i dostosowywane do konkretnego stanu prawnego. I dlatego być może trzeba będzie te organizacje ruchu na tych przejściach dla pieszych przeprojektować, a na to potrzeba czasu…

Całkowicie inny apel wystosował Marek Dworak (sekretarz Małopolskiej Rady BRD) twierdząc, iż przepisy trzeba wprowadzić jak najszybciej.

Jak będzie ostatecznie nie wiadomo, niemniej póki co w projekcie pozostało 14-dniowe vacatio legis.