KIEROWCA MIAŁ SWOISTE PODEJŚCIE DO PRZESTRZEGANIA CZASU PRACY, KTÓRE „WYCENIONO” NA 28 TYS. ZŁ

KIEROWCA MIAŁ SWOISTE PODEJŚCIE DO PRZESTRZEGANIA CZASU PRACY, KTÓRE „WYCENIONO” NA 28 TYS. ZŁ

Stwierdzenia naruszeń związanych z nieprzestrzeganiem norm czasu nie są dla funkcjonariuszy ITD czymś niezwykłym. Zazwyczaj różnica polega jedynie na skali tego zjawiska, bo jedni kierowcy robię to okazjonalnie, inni natomiast przestrzeganiem czasu pracy w ogóle się nie przejmują.

I tak właśnie było w przypadku kierowcy, który prowadził ukraiński zestaw, który został zatrzymany przez funkcjonariuszy ITD w pobliżu miejscowości Piotrowo Krzywokoły, na parkingu przy dr nr 19. W czasie kontroli inspektorzy zwyczajowo postanowili się przyjrzeć czy kierujący przestrzega czas jazdy. Szybko na jaw wyszło, że nie przywiązuje on do tego większej wagi, gdyż stwierdzono 17 razy przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy, 4 razy przekroczenie dziennego czasu prowadzenia oraz 11 razy skrócenie wymaganego skróconego okresu odpoczynku dziennego. Dodatkowo wykryto naruszenie obowiązku terminowego pobierania danych zarówno z karty kierowcy jak i tachografu.

Skoro przewonnie nie było małe, to trudno się dziwić, że kara była do niego adekwatna. Kierowca otrzymał 34 mandaty karne na kwotę blisko 28 000 zł. Natomiast łączna kwota kar pieniężnych naliczona na podstawie skali naruszeń wobec przewoźnika wyniosła aż 82 000 zł. Wobec niego wszczęto postępowanie administracyjne, a do czasu opłaty wymaganej przepisami kaucji w wysokości maksymalnej za naruszenia stwierdzone podczas kontroli drogowej (12 000 zł) ciężarówkę z ładunkiem zabezpieczono na parkingu strzeżonym.

 

Źródło: WITD Białystok

Sprawdź także