CZY KIEROWCA MOŻE ZOSTAĆ UKARANY ZA WYWÓZ „SWOICH” LEKÓW?

CZY KIEROWCA MOŻE ZOSTAĆ UKARANY ZA WYWÓZ „SWOICH” LEKÓW?

Kierowca wyjeżdżający z Polski za granicę może zabrać ze sobą jedynie produkty lecznicze na własny użytek w ilościach potrzebnych na czas podróży i pobytu za granicą (szczegółowe normy ilościowe określają przepisy poszczególnych krajów)…

W przypadku niektórych leków, należy zabrać ze sobą odpowiedni dokument wystawiony przez lekarza prowadzącego, który swoim podpisem potwierdza chorobę kierowcy, przyjmowane przez niego leki i konieczność używania strzykawek, aplikatora czy innych instrumentów medycznych. Najlepiej, aby ten dokument przetłumaczony był na język kraju, do którego kierowca się wybiera.

W Polsce obowiązujące Prawo farmaceutyczne mówi, że przywóz przez podróżnego z zagranicy do Polski produktu leczniczego na własne potrzeby lecznicze nie może przekroczyć pięciu najmniejszych opakowań. W przypadku gdy ilość przywożonych produktów leczniczych przekracza pięć najmniejszych opakowań organ celny zatrzymuje towar i zawiadamia organy ścigania.

Powyższe wyłączenie nie ma jednak zastosowania do środków odurzających i substancji psychotropowych, w tym również narkotyków uśmierzających ból, których przywóz z zagranicy określają odrębne przepisy.

Sprawdź także