CZY MOŻNA OGLĄDAĆ TELEWIZJĘ W KABINIE?

CZY MOŻNA OGLĄDAĆ TELEWIZJĘ W KABINIE?

Niemal w każdej ciężarówce znajduje się telewizor lub radio. Ale czy aby na pewno kierowca może legalnie korzystać z tych urządzeń?

Zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych każdy posiadacz sprawnego radia, czy telewizora jest zobowiązany do jego rejestracji w ciągu 14 dni od jego nabycia i regularnego wnoszenia opłat abonamentowych.

Obowiązek uiszczania opłat abonamentowych za odbiornik radiowy lub telewizyjny jest bezpośrednio związany z jego używaniem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na przedsiębiorstwie ciąży obowiązek opłacania abonamentu od każdego odbiornika RTV w pojeździe firmowym.

Istnieje jednak przypadek, w którym to kierowca będzie zmuszony do płacenia za abonament z własnej kieszeni. Sytuacja taka ma miejsce, jeżeli przewoźnik powierzył kierowcy samochód bez zainstalowanego radia lub telewizora, a ten samodzielnie je zamontował lub zlecił to firmie zewnętrznej. Przewoźnik jednak może kierowcy nakazać demontaż urządzenia lub zażądać okazania od niego uiszczenia opłaty za jego użytkowanie.

W przypadku kontroli i stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizora nakładana jest kara na ich posiadacza w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika. Według stawek obowiązujących w 2019 r. kary wynoszą zatem 210 zł w przypadku posiadania niezarejestrowanego radia i 681 zł w przypadku posiadania niezarejestrowanego telewizora.

 

Sprawdź także