ZAKOŃCZONO ROZBUDOWĘ DK 62 POMIĘDZY STRZELNEM I KOBYLNIKAMI, ALE NA TYM NIE KONIEC

ZAKOŃCZONO ROZBUDOWĘ DK 62 POMIĘDZY STRZELNEM I KOBYLNIKAMI, ALE NA TYM NIE KONIEC

Prace budowlane na 10-kilometrpwym odcinku ruszyły latem ubiegłego roku, a jesienią wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu, która przeniosła ruch tranzytowy na DK 15. To pozwoliło kontynuować prace na ciągu głównym DK 62.

Roboty obejmowały poszerzenie jezdni do szerokości 7 m, korektę niwelety drogi i łuków, odwodnienia, przebudowę skrzyżowań wraz z wykonaniem lewoskrętów. W Stodólnie, na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2448C, powstało rondo. Oprócz tego powstały nowe chodniki, oświetlenie i zatoki autobusowe.

Droga została częściowo poprowadzona nowym śladem, co oznacza, że znajdujące się po drodze miejscowości Stodólno i Sławsk Wielki doczekały się obwodnic. Inwestycja uwzględnia także nasadzenia drzew i krzewów.

Jak poinformowała Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, na finiszu jest też rozbudowa DK 62 w Kruszwicy, gdzie powstały m.in. dwa nowe ronda. Z kolei pod koniec tej dekady planowana jest budowa obwodnic Kruszwicy i Strzelna w ramach rządowego Programu budowy 100 Obwodnic.

 

Źródło: GDDKiA

Sprawdź także