DROGIE PANIE, KOBIETY, DZIEWCZYNY…

DROGIE PANIE, KOBIETY, DZIEWCZYNY…

Zdania na temat dzisiejszego Święta są podzielone ?

Więc składamy życzenia również do samodzielnej interpretacji…

DZISIAJ MAMY DZIEŃ RADOSNY,

DUŻO… (UŚMIECHU/SEKSU/KWIATÓW*),

DUŻO WIOSNY ?

*niepotrzebne skreślić