INFRASTRUKTURA – GDYNIA WPROWADZA OGRANICZENIA TONAŻOWE

INFRASTRUKTURA – GDYNIA WPROWADZA OGRANICZENIA TONAŻOWE

fot.gdynia.pl

Do tej pory w śródmieściu Gdyni kierowcy ciężarówek mieli pełną dowolność w wyborze trasy przejazdu. Mogli nawet wjeżdżać na wąskie i kręte uliczki Kamiennej Góry. Od dziś się to zmieni…

Od 16 października w centrum miasta pojawią się znaki, które będą zabraniały wjazdu pojazdom cięższym niż 10 ton.  Auta dostawcze wybrane strefy odwiedzą tylko w wyznaczonych godzinach. To efekt kilkumiesięcznych prac władz miasta nad poprawą bezpieczeństwa swoich mieszkańców ujętych zapisami „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej”.

System ograniczeń będzie podzielony na trzy strefy:
1. Strefa 10 t DMC, która wyznacza podstawowy układ transportowy przez centrum oraz stanowi strefę zewnętrzną okalającą pozostałe strefy.
2. Strefa 3,5 t DMC z oknem czasowym w godzinach 5.00 – 10.00 oraz 19.00 – 21.00, gdzie w wymienionych godzinach dopuszczony jest wjazd pojazdów z zaopatrzeniem do 10 t DMC.
3. Strefa 3,5 t DMC bez okien czasowych, która obowiązuje na całym obszarze Kamiennej  Góry.

Do końca roku przewoźnicy obsługujący np. duże sklepy działające w opisywanej strefie, będą objęci okresem przejściowym. Oznacza to, że wjadą wówczas, gdy będą mieć stosowne identyfikatory.

Sprawdź także