Jak wypełnić CMR?

Jak wypełnić CMR?

W sensie prawnym list przewozowy (CMR) jest zasadniczym dowodem na treść zawartej umowy oraz wykonywaniem umowy przewozu. Zazwyczaj wystawiany jest w co najmniej trzech egzemplarzach, z których pierwszy zostaje u nadawcy, drugi wydawany jest wraz z wydaniem przesyłki odbiorcy, a trzeci jest przeznaczony dla przewoźnika.

 

Rubryka 1

Tu wpisuje się nadawcę (najczęściej w firmach prosimy o przystawienie pieczątki)

Rubryka 2

Tu wpisuje się odbiorcę, czyli podmiot uprawniony do odbioru przesyłki, który lub w imieniu którego składany jest podpis w rubryce

Rubryka 3

Tu wpisuje się miejsce przeznaczenia. (wypełniamy jeżeli adres dostarczenia ładunku jest inny niż adres w nazwie odbiorcy. Może to być na przykład inny oddział firmy)

Rubryka 4

Tu wpisuje się miejsce załadunku

Rubryka 5

Tu wpisuje się dokumenty (faktura, lista przesyłowa ze specyfikacją towaru, dokumenty celne)

Rubryki 6-12

Tu wpisuje się opis przesyłki (jest to również miejsce na uwagi kierowcy, że np. nie miał możliwości przeliczyć ilości palet lub że ma wątpliwości co do stanu przesyłki)

Rubryka 6.  Cechy i numery (bardzo rzadko wypełniana)
Rubryka 7. Ilość sztuk
Rubryka 8. Sposób opakowania (paleta, folia)
Rubryka 9. Rodzaj towaru
Rubryka 10. Nr statystyczny (bardzo rzadko wypełniana)
Rubryka 11. Waga (zawsze musi być wypełniona)
Rubryka 12. Objętość

Rubryka 13

Tu wpisuje się instrukcje nadawcy (np. temperatura przewozu, zakaz przeładunku)

Rubryki 14-15

Dotyczą postanowień ogólnych i praktycznie nie są wypełniane

Rubryki 16-17

Tu wpisuje się pełną nazwę danych przewoźnika

Rubryka 18

Tu wpisuje się uwagi przewoźnika i ich uzasadnienie (pisze co widz i do czego ma zastrzeżenia)

Rubryka 19

Tu wpisuje się postanowienia dodatkowe (np. kwotę specjalnego interesu w dostawie)

Rubryka 20

Do zapłacenia. Kwoty i po czyjej stronie leży opłata i w jakiej walucie i –

Rubryka 21

Wystawiono w: data i miejsce wystawienia CMR

Rubryka 22

Miejsce, którym nadawca składa swój podpis lub pieczęć albo oba te znaki łącznie.

Rubryka 23

Miejsce na podpis przewoźnika  (zazwyczaj kierowcy, który działa w jego imieniu)

Rubryka 24

Potwierdzenie odbioru ładunku. Podpis, data i pieczęć odbiorcy.

Sprawdź także