JEST ZGODA NA BUDOWĘ ODCINKA „EKSPRESÓWKI” WIDOMA – KRAKÓW

JEST ZGODA NA BUDOWĘ ODCINKA „EKSPRESÓWKI” WIDOMA – KRAKÓW

Wojewoda Małopolski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na odcinku drogi ekspresowej S7 od węzła Widoma z włączeniem do istniejącego węzła Kraków Nowa Huta (18,3 km). Odcinek ten w granicach miasta Krakowa będzie miał dwie jezdnie z trzema pasami ruchu na każdej z nich. Powstaną cztery węzły, w tym węzeł Mistrzejowice, do którego włączona zostanie S52 Północna Obwodnica Krakowa.

Powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa o długości 18,3 km wraz z obiektami inżynierskimi, węzłami, przebudową dróg poprzecznych,  budową dróg dojazdowych umożliwiających obsługę komunikacyjną przyległego terenu. Inwestycja obejmuje również przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą kolidującej z projektowanym układem drogowym (m.in. linie elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociągi, kanalizacje i inne), budowę nowych urządzeń infrastruktury technicznej dla potrzeb drogowych (oświetlenie, kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny) oraz budowę urządzeń ochrony środowiska (przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne, urządzenia podczyszczające wody opadowe itd.)  i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery, oznakowanie, ogrodzenie drogi).

Na obszarze Krakowa droga ekspresowa będzie miała dwie jezdnie po trzy pasy ruchu w każdym kierunku. Poza obszarem będą dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z rezerwą na trzeci pas. Wybudowane zostaną 42 obiekty inżynierskie, w tym estakada o długości ok 1,5 km, zlokalizowana mniej więcej od ul. Gustawa Morcinka do ul. Petofiego (węzeł Mistrzejowice). Powstaną cztery węzły drogowe: Łuczyce, Raciborowice, Kraków Mistrzejowice oraz Kraków Grębałów.

Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że inwestor może od razu przystępować do prac.

Źródło: GDDKiA