JUŻ CAŁE WŁOCHY STREFĄ CHRONIONĄ, ALE TRANSPORT TOWARÓW NADAL MOŻLIWY

JUŻ CAŁE WŁOCHY STREFĄ CHRONIONĄ, ALE TRANSPORT TOWARÓW NADAL MOŻLIWY

W związku ze znaczącym wzrostem liczby zakażeń  rząd włoski rozszerzył obowiązywanie dekretu z 8 marca na terytorium całych Włoch. Nowe środki mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Przepisy wchodzą w życie z chwilą opublikowania we włoskim Dzienniku Urzędowym 10 marca br. i będą obowiązywać do 3 kwietnia br.

Zgodnie z nimi zniesiona została dotychczasowa czerwona strefa zamknięta. Jednocześnie utworzono nową strefę chronioną na terytorium całego kraju. Na terytorium Włoch możliwe będzie przemieszczanie się wyłącznie z powodu pracy, zdrowia i innych pilnych potrzeb.

Nie został wstrzymany transport towarów – przewoźnicy będą mogli bez przeszkód wjechać i wyjechać z ww. obszarów, jak również poruszać się w ich obrębie, w zakresie niezbędnym dla rozładunku lub odbioru towaru.