JUŻ NIEDŁUGO PRAWO JAZDY ZOSTAWISZ W DOMU

JUŻ NIEDŁUGO PRAWO JAZDY ZOSTAWISZ W DOMU

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie  projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo u ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, po czym został on skierowany do Komisji Infrastruktury.

Jednym z zapisów jest zwolnienie z obowiązku posiadania przy sobie i okazywania na żądanie uprawnionego organu kontroli ruchu drogowego dokumentu prawa jazdy. Elektroniczne prawo jazdy w telefonie będzie dostępne za pomocą aplikacji mObywatel. Wyświetlane będą nasze dane, numer prawa jazdy, organ wydający dokument, informacje o kategoriach uprawnień, jakie posiadamy, termin ich ważności.

Zgodnie z założeniami projektodawców nowelizacji zwolnienie z obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy nastąpi po ogłoszeniu komunikatu ministra właściwego do spraw informatyzacji wskazującego dzień wdrożenia tego rozwiązania; komunikat zostanie ogłoszony z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem.

Planowane zmiany w przepisach uwzględniają także m.in.:

– zniesienie obowiązku posiadania karty pojazdu i posiadania nalepki,

– dopuszczenie możliwości pozostawienia tzw. starych tablic rejestracyjnych, aby mogły być przypisywane do właściciela, który rejestruje samochód w Polsce;

– umożliwienie czasowej rejestracji w miejscu zakupu samochodu;

– dowód rejestracyjny będzie funkcjonował bez miejsca na stemple.

Sprawdź także