KARNET TIR RÓWNIEŻ DLA PODWYKONAWCÓW

KARNET TIR RÓWNIEŻ DLA PODWYKONAWCÓW

Zarząd ZMPD zgodził się na korzystanie z podwykonawców przez polskie firmy transportowe, które transportują towary w procedurze TIR. Aby mieć taką możliwość, właściciel firmy zobowiązany jest podpisać w ZMPD stosowne uzupełnienie do Deklaracji Zobowiązania Posiadacza Karnetów TIR.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku nieprawidłowości, odpowiedzialność wobec cła i łańcucha gwarancyjnego zawsze spoczywa na posiadaczu, nawet jeśli nieprawidłowość ta została popełniona przez podwykonawcę, a ewentualne spory pomiędzy posiadaczem a podwykonawcą dotyczące nieprawidłowości w procedurze TIR reguluje prawo cywilne.

Zgodnie z posiadanymi informacjami kraje Unii Wschodnioazjatyckiej (Białoruś, Federacja Rosyjska, Kazachstan) nie akceptują podwykonawców w systemie TIR. W związku z tym, z chwilą stwierdzenia przez władze celne, że karnetem posługuje się inna firma niż posiadacz karnetu TIR wskazany w polu nr 3 okładki karnetu, taki karnet zostanie zatrzymany przez urząd celny. W związku z tym nie zalecamy wykonywania transportów TIR do/ przez te kraje.

 

Źródło: ZMPD

Sprawdź także