KIEROWCA Z PROTOKOŁEM BADAŃ!

KIEROWCA Z PROTOKOŁEM BADAŃ!

Kierowca z protokołem badań!

Senat 12 lipca br. przyjął ustawę o zmianie zapisów znajdujących się w dwóch ustawach: Prawo o ruchu drogowym oraz transporcie drogowym. 

Przedmiotem regulacji dyrektywy jest drogowa kontrola techniczna pojazdów wykonujących przewóz drogowy rzeczy i osób (powyżej 9 osób), pojazdów zaprojektowanych i wykonanych do przewozu ładunków i mających maksymalną masę całkowitą przekraczającą 3,5 t.

Nowością jest podzielenie kontroli na wstępne i szczegółowe. Na podstawie wyników wstępnej drogowej kontroli technicznej kontrolujący będzie mógł podjąć decyzję o skierowaniu pojazdu na szczegółową drogową kontrolę techniczną.

Nowelizacja przewiduje również obowiązek posiadania przez kierowcę protokołu aktualnej drogowej kontroli technicznej (jeżeli została ona wcześniej przeprowadzona) w której powinny się znaleźć takie informacje, jak: nazwa organu kontrolnego lub stacji kontroli pojazdu, podpis i numer ewidencyjny diagnosty, który przeprowadził badanie, miejsce i data jego wykonania oraz wykaz stwierdzonych usterek.

 

Sprawdź także