KOLEJNE OBWODNICE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

KOLEJNE OBWODNICE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził Program inwestycji dla obwodnicy Złocieńca w ciągu drogi krajowej nr 20 oraz aneksy do Programów inwestycji dla obwodnic: Człopy, Szwecji i Wałcza w ciągu drogi krajowej nr 22. Pozwoli to budowę odcinków dróg krajowych klasy GP (główne o ruchu przyspieszonym) o łącznej długości ok. 25 km. Minister Infrastruktury w kwietniu 2020 r. zatwierdził już Programy inwestycji dla obwodnic Gryfina, Kołbaskowa, Stargardu i Szczecinka. Wszystkie inwestycje zostały ujęte w Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

W ramach rządowego Programu do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

Źródło: www.gov.pl

Sprawdź także