KOLEJNE PRÓBA PRZEMYTU ODPADÓW

KOLEJNE PRÓBA PRZEMYTU ODPADÓW

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej skontrolowali używany sprzęt komputerowy, który jedna z firm zgłosiła do procedury dopuszczenia do obrotu. Sprzęt był odpadem, zgodnie z deklaracją zgłaszającego pochodził ze Stanów Zjednoczonych, nie nadawał się do dalszego użytkowania.

Funkcjonariusze KAS z Oddziału Celnego w Chełmie skontrolowali używany sprzęt elektroniczny (655 monitorów komputerowych), który do procedury dopuszczenia do obrotu zgłosiła jedna z firm prowadząca działalność na terenie województwa mazowieckiego. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na wartość towarów, która biorąc pod uwagę kraj ich pochodzenia i rodzaj wydała się wyjątkowo niska. Przeprowadzono szczegółową rewizję towaru, w tym pod kątem spełniania wymagań zasadniczych dla sprzętu elektronicznego oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa produktu. Zgłoszony towar nie nadawał się do dalszego użytkowania. Sprzęt nie posiadał opakowań jednostkowych, podstawek, kabli przyłączeniowych oraz instrukcji obsługi, która jest wymagana w przypadku towarów sprowadzanych na terytorium Unii Europejskiej.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – Delegatura w Chełmie ocenił towar jako odpad. WIOŚ zaznaczył również w wydanej opinii, że towary te stanowią odpad niebezpieczny – na części urządzeń widniały oznaczenia informujące o użyciu do ich produkcji szkodliwej dla środowiska rtęci.

Lubelski Urząd Celno-Skarbowy złożył zawiadomienie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie o nielegalnym przemieszczaniu odpadów. Do czasu zakończenia postępowania ujawnione odpady pozostaną pod dozorem celnym.

www.gov.pl/web/kas

Sprawdź także