KOLEJNE UDERZENIE W TRANSPORT?

KOLEJNE UDERZENIE W TRANSPORT?

Ministerstwo Infrastruktury przewiduje na przyszły rok wzrost stawek opłaty paliwowej na benzynę, olej napędowy i gaz. 18 listopada br. opublikowano obwieszczenie ministra infrastruktury o nowych, wyższych stawkach opłaty paliwowej. Stosowne obwieszczenie podpisał wiceminister Rafał Weber. Wzrost opłaty paliwowej wynika z przepisów zawartych w ustawie o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Krajowym stawki opłaty paliwowej.

Stawka za 1000 l benzyn silnikowych wzrośnie do 138,49 złotych z 133,21 złotych, które obowiązywały w tym roku. Z kolei opłata za 1000 l olejów napędowych i wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa wzrośnie z 297,61 złotych do 306,34 złotych. Podwyżka ta dotyczy również olejów napędowych zmieszanych z biokomponentami, a także biokomponentów, które same są paliwami.

Podwyżki nie uniknie również gaz. Za 1000 kg trzeba będzie zapłacić 170,55 złotych – dotychczasowo jego cena ustalona była na poziomie 164,61 złotych.

Wpływy z opłaty paliwowej w 80% zasilają Krajowy Fundusz Drogowy, a w 20% Fundusz Kolejowy.

Firmy transportowe, będą musiały zaakceptować podwyżki cen paliw i skłonić klientów do akceptacji wyższych cen usług transportowych.

Sprawdź także