Komisja Europejska rozpoczęła procedurę rewizji umowy UE – Ukraina o transporcie drogowym towarów

Komisja Europejska rozpoczęła procedurę rewizji umowy UE – Ukraina o transporcie drogowym towarów

Jak poinformowało Ministerstwo Infrastruktury,  dzięki działaniom, głównie strony polskiej, KE uwzględniła wnioski wyciągnięte z dotychczasowego funkcjonowania umowy i zaproponowała jej aktualizację, polegającą na wprowadzeniu do niej zmian, mających na celu ułatwienie jej egzekwowania przez państwa członkowskie. Propozycje tych zmian zostały przesłane przez Komisję Europejską do dalszych negocjacji przez państwa członkowskie w Radzie Unii Europejskiej.

Zgoda Komisji Europejskiej na zmianę tej umowy jest m.in. starań strony polskiej, która konsekwentnie wskazywała, że jej dotychczasowe funkcjonowanie negatywnie oddziaływało na polską branżę przewozów drogowych.

Źródło: MI

Sprawdź także