KONIEC Z „FIKCYJNYMI” EGZAMINAMI NA KAT. C ORAZ C+E?

KONIEC Z „FIKCYJNYMI” EGZAMINAMI NA KAT. C ORAZ C+E?

20 września br. opublikowano projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

W nowelizacji zawarto m.in. nowe wymagania dla pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania.

W § 43 w ust. 4 i) podpunkt 11 czytamy, że zespół pojazdów w zakresie prawa jazdy kategorii C+E powinien składać się z ciągnika siodłowego z naczepą, przy czym zespół pojazdów powinien

  • mieć długość co najmniej 16 m,
  • być wyposażony w układ przeniesienia napędu wyposażony w ręczną albo automatyczną skrzynię biegów umożliwiającą ręczny wybór biegów przez kierowcę
  • mieć dopuszczalną masę całkowitą co najmniej 20 t,
  • mieć szerokość co najmniej 2,40 m,
  • osiągać prędkość co najmniej 80 km/h,
  • mieć rzeczywistą masę całkowitą co najmniej 15 t;

Ośrodki egzaminacyjne – do 2025 r. – będą musiały uzupełnić swoją flotę w zakresie kat. C i C+E. Zmiany mają na celu lepsze przygotowanie kierowców zawodowych, potrafiących pracować na nowoczesnych pojazdach.

 

 

Sprawdź także