KTO MOŻE PODJĄĆ SIĘ TRANSPORTU ZWIERZĄT I NA KIM SPOCZYWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ?

KTO MOŻE PODJĄĆ SIĘ TRANSPORTU ZWIERZĄT I NA KIM SPOCZYWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ?

Aby zwierzęta były transportowane legalnie, przedsiębiorcy muszą spełnić kilka wymagań. Podstawowym wymogiem koniecznym do prowadzenia firmy transportowej jest uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji wspólnotowej. Kolejnym krokiem jest uzyskanie zezwolenia na transport zwierząt do 8 godzin – Typu 1, oraz powyżej 8 godzin – Typu 2.

Firma (przewoźnik), który zamierza zajmować się transportem zwierząt musi wystąpić do powiatowego lekarza weterynarii o wydanie zezwolenia na prowadzenie takiej usługi. Następnym etapem jest przeprowadzenie przez lekarza weterynarii postępowania administracyjnego w celu ustaleni czy wnioskujący podmiot spełnia wymaganie określone dla przewoźnika w przepisach rozporządzenia. Po pozytywnej weryfikacji dokumentów oraz kontroli środków transportu, powiatowy lekarz weterynarii wydaje odpowiednie zezwolenie, tj. forma decyzji administracyjnej. Zezwolenie obejmuje okres nie dłuższy niż 5 lat.

Dodatkowo przedsiębiorca jest obowiązany zatrudnić wyspecjalizowanych kierowców którzy posiadają licencje potwierdzająca kwalifikacje do tego przewozu, które dotyczą transportu, koni, bydła, owiec, kóz, świń oraz drobiu. Opiekun zwierząt (osoba, a nie firma) musi wystąpić o taki dokument do powiatowego lekarza weterynarii. Jeżeli kwalifikacje były wydawane bezterminowo, wówczas licencje są przyznawane maksymalnie na 5 lat. Licencje są bardzo ważnym dokumentem przy wszystkich transportach zarobkowych. Wymóg ten dotyczy także rolników przewożących zwierzęta na dłuższych trasach. Licencje są ważne na obszarze całej Unii Europejskiej. W przypadku braku takiej licencji, ustawa przewiduje odpowiednie sankcje. Odpowiedzialność za przewóz zwierząt ponosi kierowca (opiekun). Natomiast odbiorca i nadawca nie ponoszą odpowiedzialności za ich stan.

 

Źródło: BRK – Biuro Rozliczeń Kierowców www.brk.pl , fot. poglądowa

 

Sprawdź także