Międzynarodowe numery kierunkowe

Kraj      Międzynarodowy numer kierunkowy
Austria 43
Belgia 32
Bułgaria 359
Cypr 357
Czechy 420
Niemcy 49
Dania 45
Hiszpania 34
Estonia 372
Francja 33
Finlandia 358
Wielka Brytania

(Anglia, Szkocja)

44
Grecja 30
Węgry 36
Włochy 39
Irlandia 353
Luksemburg 352
Litwa 370
Łotwa 371
Malta 356
Holandia 31
Portugalia 351
Polska 48
Szwecja 46
Słowacja 421
Słowenia 386
Islandia 354
Norwegia 47
Chorwacja 385
Albania 355