MOBILNE KONTROLE WYELIMINUJĄ NIEUCZCIWĄ KONKURENCJĘ W UE?

MOBILNE KONTROLE WYELIMINUJĄ NIEUCZCIWĄ KONKURENCJĘ W UE?

Kończą się prace nad projektem rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie programu szkolenia i warsztatów dla kontrolujących przeprowadzających szczegółowe drogowe kontrole techniczne…

Rozporządzenie dostosowuje polskie prawo do unijnej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE z 3.04.2014 r. ws. drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się na terenie UE.

Projekt wprowadza możliwość przeprowadzania szczegółowych, drogowych kontroli technicznych w mobilnych stacjach kontroli drogowej i wyznaczonych punktach przeprowadzania kontroli drogowych. Kontrola taka umożliwia wnikliwą ocenę poszczególnych układów pojazdu, m.in. hamulcowego, kierowniczego i zawieszenia.

Projekt wprowadza także obowiązek posiadania przez kierowcę wykonującego przewóz drogowy protokołu aktualnej drogowej kontroli technicznej.

Nowe przepisy umożliwią współpracę ITD z właściwymi organami kontroli innych państw członkowskich, jeśli chodzi o skoordynowane drogowe kontrole techniczne.

Zdaniem ekspertów kontrole te przyczyniają się nie tylko do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń z pojazdów, ale również do zapobiegania nieuczciwej konkurencji w transporcie drogowym związanej z różnymi poziomami kontroli stosowanymi przez poszczególne państwa członkowskie UE.

Sprawdź także