NIE RYZYKUJ – BRAK OC TO 7800 ZŁ MANDATU I POWAŻNE KŁOPOTY

NIE RYZYKUJ – BRAK OC TO 7800 ZŁ MANDATU I POWAŻNE KŁOPOTY

W 2020 roku wzrastają opłaty karne za brak OC. W tym roku ponad 14-dniowy brak ważnej polisy będzie kosztował właścicieli samochodów ciężarowych aż 7800 złotych.

Zgodnie z ustawą najwyższa opłata karna za brak polisy OC dotyczy właścicieli pojazdów, którzy nie posiadali ochrony ubezpieczeniowej dłużej niż 14 dni. Wysokość opłat zależy także od rodzaju pojazdu:

  • samochody osobowe: równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (brutto);
  • samochody ciężarowe, ciągniki i autobusy: trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  • pozostałe pojazdy: równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Osoby, które pozostawały bez ochrony ubezpieczeniowej krócej niż 14 dni zapłacą:

20% pełnej opłaty karnej – do 3 dni bez OC (1560 zł dla ciężarówek),

50% pełnej opłaty karnej – od 4 do 14 dni bez OC (3900 dla ciężarówek).

 Kierowcy,  ryzykują jazdę autem bez ubezpieczenia licząc na to, że nie zostanie to wykryte. Niestety, nawet jeśli uda im się i zarówno UFG lub kontrola policyjna nie wykryje przerwy w ubezpieczeniu OC, to w przypadku spowodowania kolizji, finansowe konsekwencje mogą zrujnować życie.

Jeśli spowodujesz wypadek bez ważnego OC, to nie tylko zapłacisz karę za tę przerwę w ubezpieczeniu, lecz także będziesz musiał pokryć wszelkie koszty naprawy uszkodzonych pojazdów oraz ewentualne koszty leczenia poszkodowanych. 

Sprawdź także