Nie zwalniają tempa prace na opolskim odcinku Drogi Krajowej nr 45

Nie zwalniają tempa prace na opolskim odcinku Drogi Krajowej nr 45

Dosłownie parę dni temu dobiegły końca prace przy rozbudowie 7 km drogi krajowej od obwodnicy Praszki do granicy woj. opolskiego i łódzkiego. Poza rozbudową tego odcinka, na całej długości wzmocniona została konstrukcja istniejącej jezdni, z dostosowaniem do nośności 11,5 t/oś. 

Dziś natomiast na dwóch 600-metrowych fragmentach drogi krajowej nr 45 pomiędzy Jełową i Bierdzanami, wprowadzony został ruch wahadłowy. Ma to związek z robotami w ramach rozbudowy trasy na odcinku prawie 12 km.

Na zajętych odcinkach wykonawca rozpocznie frezowanie nawierzchni i rozbiórkę poszczególnych warstw konstrukcyjnych drogi. Ruch wahadłowy będzie kierowany ręcznie przez uprawnionych pracowników firmy wykonawczej.

Kluczowym elementem realizowanej inwestycji jest wzmocnienie, a odcinkowo wymiana, istniejącej konstrukcji jezdni wraz z dostosowaniem jej do nośności 11,5 t/oś. Poprawione zostaną warunki bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę czterech rond na istniejących skrzyżowaniach – z DW461 w Jełowej, z ul. Wolności w Jełowej, DW463 w Bierdzanach oraz z DW494 w kierunku Olesna.

Źródło: GDDKiA

Sprawdź także