NOWE MANDATY PO STAREMU

NOWE MANDATY PO STAREMU

Nowe mandaty po staremu

1 maja 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, które wprowadziło m.in. nowy wzór formularza mandatu karnego, który miał obowiązywać od 1 września br.  Jednak…

Mamy już jednak  kolejny projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, w którym termin stosowania „starych” druczków mandatowych określono na kolejne 36 miesięcy, czyli jeszcze najbliższe trzy lata.

Wpływ na to miały  przede wszystkim oczywiście koszty, które poniósłby Skarb Państwa i to nie tylko druku nowych, ale i utylizacji starych bloczków mandatowych.

Sprawdź także