NOWE OPCJE PŁACENIA W BUŁGARII ZA DROGI

NOWE OPCJE PŁACENIA W BUŁGARII ZA DROGI

Od 1 marca w  Bułgarii działać będzie elektroniczny system pobierania opłat drogowych. Pojazdy o całkowitej technicznie dopuszczalnej masie maksymalnej powyżej 3,5 tony będą miały następujące opcje uiszczenia należnych opłat przy korzystaniu z j sieci dróg płatnych:

Poprzez urządzenie pokładowe GNSS

Ustalenie opłat za przejazd zostanie dokonane za pomocą jednostki pokładowej zamontowanej w pojeździe, która generuje dane (deklaracje opłat za przejazd) niezbędne do obliczenia należnej opłaty za przejazd.

Za pomocą urządzenia GPS

W przypadku, gdy użytkownik sieci dróg płatnych zdecyduje się na korzystanie z urządzenia GPS, konieczne jest, aby podpisał umowę z dostawcą danych dotyczących deklaracji opłat (tzw. Deklaracji opłat), która jest wprowadzana publicznie lista Agencji Infrastruktury Drogowej.

Po zakupie przepustki

Przepustkę na trasę wydaje się, gdy osoba, która chce z niej skorzystać, podaje początkowy i końcowy punkt swojej trasy z maksymalnie czterema punktami pośrednimi zadeklarowanej trasy, a także parametry techniczne pojazdu (numer rejestracyjny, narodowość pojazdu, kategoria pojazd, klasa emisji, liczba osi przypadających na drogę). Ten rodzaj usługi jest usługą przedpłaconą.

Sprawdź także