NOWE OZNACZENIA PALIW NA STACJACH

NOWE OZNACZENIA PALIW NA STACJACH

Nowe oznaczenia paliw na polskich stacjach przewiduje rozporządzenie przygotowane przez Ministerstwo Klimatu, które w piątek, 19 czerwca trafiło do opiniowania.

Przy tankowaniu benzyny trzeba będzie zwrócić uwagę, czy sięgamy po pistolet oznaczony symbolem z kółkiem. Wewnątrz pojawi się E5, E10 lub E85. Litera „E” oznacza etanol. A liczba określi maksymalną zawartość procentową etanolu w paliwie, która jest bezpieczna dla pojazdu.

Jeśli chodzi o olej napędowy, to dla tego paliwa zastrzeżono kwadrat. A w jego środku będą wpisywane symbole B7, B10 lub XTL. „B” należy odczytywać jako biodiesel. Wartość obok to maksymalna zawartość procentowa biodiesla w paliwie, która jest dopuszczalna do użycia w pojeździe.

Paliwo ciekłe typu oleju napędowego oznacza się identyfikatorem w kształcie kwadratu, w środku którego zamieszcza się symbol „BX”, gdzie X oznacza miejsce, w którym określa się liczbę wskazującą maksymalną zawartość biokomponentów wyrażoną w procentach

Niektóre stacje paliw oraz producenci aut już stosują się do unijnej dyrektywy obowiązującej od października 2018 roku. Tym samym stacje, które jeszcze nie wprowadziły u siebie nowej symboliki, teraz będą do niej zmuszone.

Sprawdź także