NOWY TACHOGRAF I STARE KARTY?

NOWY TACHOGRAF I STARE KARTY?

15 czerwca 2019 roku na rynek weszły inteligentne tachografy, charakteryzujące się m.in. możliwością przeprowadzenia zdalnego odczytu niektórych danych oraz automatycznym rejestrowaniem położenia pojazdu na starcie, w punkcie docelowym i co trzy kolejne godziny – zapisywanie położenia pojazdu (antena GNSS).

Wraz z inteligentnymi tachografami do użytku weszły nowe karty. Niemniej karty kierowców i karty przedsiębiorstw wydane do poprzednich wersji tachografów cyfrowych powinny bez żadnych problemów współpracować z inteligentnymi urządzeniami nowej generacji. Zatem ich wymiana nie jest konieczna. Co więcej – nowe karty kierowców i karty przedsiębiorstw będą współpracowały ze starszymi wersjami tachografów. Kierowcy mogą bez żadnych obaw stosować w nowych tachografach aktualnie posiadane karty do końca ich ważności, a ich wymiana nastąpi sukcesywnie w ciągu najbliższych lat z uwzględnieniem okresu, na który karty zostały wydane. Problem pojawia się w przypadku kart warsztatowych, gdyż niezbędne jest korzystanie z kart nowej generacji. Dlatego kalibracji urządzenia II generacji mogą dokonać jedynie te warsztaty, które posiadają nowe karty.