ODSTĘPSTWA ROZLICZANIA CZASU PRACY FORMALNIE JEDNAK NIE OBOWIĄZUJĄ?

ODSTĘPSTWA ROZLICZANIA CZASU PRACY FORMALNIE JEDNAK NIE OBOWIĄZUJĄ?

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk poinformował, że Polska działając na podstawie art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego wprowadza tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów art. 6-7 ww. rozporządzenia w stosunku do kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy osób i rzeczy. Te wyjątkowe środki zostały uzasadnione pandemią zakażeń koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19)

Odstępstwa miały być stosowane od dnia 18 marca 2020 r. do dnia 16 kwietnia 2020 r.

Z tym tylko, że póki co nie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw stosowne rozporządzenie, co oznacza, że zapowiedziane odstępstwa nie mają mocy prawnej, a kierowców nadal obowiązują „stare” zasady rozliczania czasu jazdy.

Wczoraj natomiast pod pozycją 478  ukazało się ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (zwalniające kierowców zawodowych z obowiązku wypełniania kart lokalizacyjnych) więc z nim podobnego problemu nie ma.