JUTRO I POJUTRZE OGRANICZENIA I ZAKAZY JAZDY ZWIĄZANE ZE ŚWIĘTAMI BOŻEGO NARODZENIA

JUTRO I POJUTRZE OGRANICZENIA I ZAKAZY JAZDY ZWIĄZANE ZE ŚWIĘTAMI BOŻEGO NARODZENIA

Przypominamy o ograniczeniach w ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton związanych ze Świętami Bożego Narodzenia

W Polsce ograniczenia w ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton będą obowiązywać:

 • 25 grudnia (poniedziałek) – godz. 8.00 – 22.00
 • 26 grudnia (wtorek) – godz. 8.00 – 22.00

 

Ograniczenia w ruchu niektórych pojazdów nie obejmują m.in. pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych, akcjach humanitarnych, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, usuwaniu awarii oraz używanych:

 • do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych,
 • do przewozu żywych zwierząt,
 • do przewozu lekarstw i środków medycznych,
 • w  związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym,
 • przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu,
 • dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych;

 

Ograniczenia w ruchu nie obejmują ponadto:

 • pojazdów  powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pojazdów, które  wjechał  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami  obowiązywania zakazu, w odległości  do 50 km od miejsca przekroczenia granicy,
 • pojazdów oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

treść rozporządzenia LINK

Sprawdź także