OPŁATY PALIWOWE W GÓRĘ, ALE MINISTERSTWO PRZEKONUJE: „POLACY NIC SIĘ NIE STAŁO”

OPŁATY PALIWOWE W GÓRĘ, ALE MINISTERSTWO PRZEKONUJE: „POLACY NIC SIĘ NIE STAŁO”

Wczoraj informowaliśmy o ponownym, drugim już w roku wzroście stawki opłaty paliwowej. Wczoraj również ukazał się komunikat MI w tej sprawie.

Czytamy w nim, że wprawdzie opłaty wzrosły, ale równocześnie ustawa z 13 lutego 2020 r. zmniejszyła stawki akcyzy w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. o taką samą kwotę tj. 17 zł. Zatem przedmiotowa zmiana stawek nie ma żadnego wpływu na ceny paliwa i kierowców.

Czyli wynika z tego, że  podwyższenie stawek opłaty paliwowej o 17 zł za 1000 l i 1000 kg dokonane obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2020 r. zmieniającym obwieszczenie w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2020 (M.P. poz. 211) dotyczy tylko i wyłącznie roku 2020 i jest neutralne dla cen paliw z uwagi na równoczesne pomniejszenie stawek akcyzy w tym samym okresie o 17 zł.

O obniżeniu akcyzy na paliwa poinformował także rzecznik Ministerstwa Finansów na swoim twitterze Paweł Jurek twierdząc, że od marca akcyza na paliwa będzie obniżona, a dla kierowców cała zmiana jest neutralna.

Sprawdź także