PAKIET MOBILNOŚCI – PIERWSZE ZMIANY JUŻ OD JUTRA

PAKIET MOBILNOŚCI – PIERWSZE ZMIANY JUŻ OD JUTRA

31 lipca 2020 roku w Dzienniku Urzędowym UE L 249 opublikowano zbiór aktów prawnych wchodzących w skład Pakietu Mobilności I. Pierwsze zmiany zaczną obowiązywać już od jutra, czyli 20 sierpnia.

Nowe przepisy zmienionego rozporządzenia (WE) 561/2006 wprowadzają kilka istotnych zmian:

  1. Odpoczynki tygodniowe

Wprowadzono szczególne odstępstwo dla międzynarodowego drogowego transportu towarowego. Zgodnie z odstępstwem zawartym w art. 8 ust. 6, kierowca zajmujący się międzynarodowym transportem towarów może, poza państwem członkowskim siedziby:
„skorzystać z dwóch kolejnych skróconych tygodniowych okresów odpoczynku, pod warunkiem że kierowca w ciągu czterech kolejnych tygodni wykorzysta co najmniej cztery tygodniowe okresy odpoczynku, z których co najmniej dwa są regularnymi tygodniowymi okresami odpoczynku ”.
Skrócone odpoczynki będą musiały zostać zrekompensowane równoważnym okresem odpoczynku, który:
•    musi zostać  wykorzystywany jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia,
•    rekompensata musi poprzedzać regularny odpoczynek tygodniowy (45 godz.),
•    rekompensata może być dołączona do odpoczynku trwającego co najmniej 9 godz.
Podtrzymano zakaz odbioru regularnego odpoczynku tygodniowego (45 godz.)  i odpoczynku trwającego ponad 45 godz. w kabinie pojazdu. Odpoczynki te będą musiały być wykorzystane w odpowiednim miejscu zakwaterowania, wyposażonym w infrastrukturę noclegową i sanitarną.

  1. Powrót kierowcy do bazy

Zmiana wprowadza także obowiązek dla pracodawcy, aby tak zorganizował pracę, by kierowca mógł odebrać w każdym, 4-tygodniowym okresie, regularny odpoczynek tygodniowy (trwający 45 i więcej godz.) w kraju siedziby przewoźnika  lub miejscu zamieszkania kierowcy.

W przypadku odbioru dwóch skróconych odpoczynków tygodniowych (24 godz.) z rzędu, kierowca będzie miał prawo do powrotu przed rozpoczęciem regularnego odpoczynku tygodniowego, trwającego ponad 45 godz., wykorzystywanego jako rekompensata za skrócone odpoczynki tygodniowe.

  1. Wydłużenie godzin jazdy (zmiana art. 12)

Ważna zmiana dotyczy art. 12 rozporządzenie (WE) nr 561/ 2006. Wprowadza się możliwość wydłużenia dziennego lub tygodniowego czasu jazdy o 1 godzinę w celu dotarcia do bazy przedsiębiorstwa lub miejsca zamieszkania kierowcy i odbioru odpoczynku tygodniowego lub o 2 godziny (pod warunkiem odbioru 30 minut przerwy) w celu dotarcia do bazy przedsiębiorstwa lub miejsca zamieszkania kierowcy w celu odbioru regularnego odpoczynku  tygodniowego (45 godz.).
Rekompensata za ten czas musi jednak być odebrana jednorazowo przed końcem 3 tygodnia, następującego po tygodniu, w którym nastąpiło wydłużenie godzin jazdy.

4.    Załoga dwuosobowa
W załodze kilkuosobowej kierowca może wykorzystać przerwę trwającą 45 minut w pojeździe kierowanym przez innego kierowcę, pod warunkiem że kierowca, który ma przerwę, nie jest zaangażowany w pomoc kierowcy prowadzącemu pojazd.

Pełny tekst rozporządzenia pod linkiem

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:249:FULL&from=PL

 

Źródło: ZMPD