PAKIET MOBILNOŚCI PRZYJĘTY, ZMIANY DLA „DUŻYCH” I „MAŁYCH”

PAKIET MOBILNOŚCI PRZYJĘTY, ZMIANY DLA „DUŻYCH” I „MAŁYCH”

Parlament Europejski w głosowaniu plenarnym przyjął Pakiet Mobilności w wersji wypracowanej w trilogach pomiędzy europarlamentarzystami, krajami UE oraz Komisją Europejską.

W czwartek 9 lipca ogłoszono wyniki głosowania nad poszczególnymi poprawkami. Żadna ze złożonych poprawek, m.in. przez polskich posłów, nie osiągnęła wymaganej większości głosów. Niniejszym Pakiet został zaakceptowany przez współlegislatorów.

Dla przewoźników z wielu krajów, w tym z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, jest to równoznaczne ze wzmożeniem biurokracji i utrudnień związanych z prowadzeniem działalności.

Akty prawne zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w sierpniu br. Pierwsze zmiany, jak: nowe zasady rozliczania odpoczynków tygodniowych, powrót kierowcy do bazy czy wydłużenie godzin jazdy wejdą w życie po 20 dniach, czyli we wrześniu br.

Przewoźnicy będą mieli 18 miesięcy, aby przygotować się do nowych zasad dotyczących delegowania kierowców, dostępu do rynku oraz zawodu przewoźnika drogowego. Przepisy te zaczną obowiązywać w marcu 2022 roku.

Również w czerwcu 2022 r. zaczną obowiązywać przepisy dotyczące pojazdów od 2,5 t do 3,5 t w ruchu międzynarodowym, jak: obowiązku posiadania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, obowiązku posiadania licencji czy objęcia przewozów pojazdami do 3,5 t regulacjami w zakresie kabotażu.

Najpóźniej, bo dopiero 1 lipca 2026 r.  i również w przypadku pojazdów do 3,5 t nastąpi objęcie przepisami rozporządzenia dotyczącymi czasu jazdy i odpoczynku kierowców pojazdów w ruchu międzynarodowym i obowiązku wyposażenie tych pojazdów w tachografy.

 

Źródło: ZMPD

Sprawdź także