Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I REGULAMIN STRONY

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej www.e-truckbus.pl (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części.
Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Autor i wydawca serwisu www.e-truckbus.pl  nie biorą odpowiedzialności za decyzje podjęte pod wpływem informacji zawartych na tej stronie. Nazwy, marki handlowe oraz loga pojawiające się na stronie e-truckbus.pl są wykorzystywane w celach informacyjnych.

Dane osobowe uczestników konkursów organizowanych przez www.e-truckbus.pl będą przetwarzane w celu realizacji umowy o przystąpieniu do nich, ich prawidłowego przeprowadzenia i wydania nagród. Każdej osobie, która podała swoje dane przysługuje prawo do ich dostępu, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przekazywanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursach.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJE WSTĘPNE

Niniejsza polityka prywatności (dalej jako „Polityka”) określa Administratora danych zbieranych w ramach Serwisu oraz zasady zbierania, przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach użytkownika, między innymi za pomocą plików cookies, w związku z korzystaniem przez użytkowników serwisu www.e-truckbus.pl., którego właścicielem jest firma AZMAR MEDIA Grzegorz Ramza. W Polityce zostały określone rodzaje danych gromadzonych przez AZMAR MEDIA Grzegorz Ramza oraz sposób ich wykorzystania, w tym udostępniania, a także cele w jakich je wykorzystujemy.

Polityka określa ponadto, w jaki sposób chronimy Twoje dane, jakie prawa Ci przysługują oraz w jaki sposób możesz je wykonywać. Jednocześnie wskazane zostały narzędzia służące do zarządzania wyrażonymi przez Ciebie zgodami.

KTO PRZETWARZA TWOJE DANE

Administratorem Twoich danych jest Firma AZMAR MEDIA Grzegorz Ramza z siedzibą w Wawrzeńczycach (adres: Wawrzeńczyce 536, 32-125 Wawrzeńczyce), wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującą się numerem NIP: 9451363732 oraz numerem REGON: 387699767, (dalej jako „My”). Jednocześnie jesteśmy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych.

JAKIE DANE GROMADZIMY

W ramach Serwisu prosimy Cię o podanie nam danych, w tym danych osobowych. Jest to związane między innymi z Twoją prośbą o kontakt z nami oraz w celu marketingu bezpośredniego.

Dane, które zbieramy obejmują w szczególności:

 • dane dotyczące Twojej aktywności na stronie, w tym analizy kliknięć,
 • identyfikator urządzenia,
 • typ przeglądarki, domenę oraz język komunikacji, system operacyjny oraz przypisane mu ustawienia,
 • kraj,
 • strefa czasowa,
 • odwiedzone witryny internetowe,
 • preferencje osobiste oraz marketingowe,
 • pliki cookies oraz znaczniki pikselowe,
 • adresy IP.

W ramach Serwisu mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych lub środków przekazu (radio, telewizja, reklama przestrzenna itp.). Takie źródła działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób przez nas nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi należy się zapoznać. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Pliki cookies i znaczniki pikselowe

W sytuacji, gdy korzystasz z naszego Serwisu, z Twojej przeglądarki internetowej pobierane są i zapisywane informacje, które niejednokrotnie stanowią dane osobowe. Zbierane dane są między innymi w formie plików cookies oraz znaczników pikselowych. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować indywidualne preferencje. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość, zawierają także dane dotyczące aktywności w Serwisie.

Cookies oraz znaczniki pikselowe wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu. Cookies umożliwiają w szczególności:

 1. utrzymanie Twojej sesji (po zalogowaniu), dzięki której nie musisz na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
 2. dostosowanie zawartości stron internetowych do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
 3. weryfikację sposobu korzystania przez Ciebie ze Serwisu oraz tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób także inni użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Wykorzystujemy dwa typy plików cookies:

 1. cookies sesyjne: przechowywane na urządzeniu użytkownika, pozostające tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika;
 2. cookies trwałe: przechowywane na urządzeniu użytkownika, pozostające tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika.

W JAKIM CELU GROMADZIMY TWOJE DANE OSOBOWE

Cele

Twoje dane wykorzystujemy dla zoptymalizowania funkcjonalności naszego Serwisu. Część danych, które od Ciebie zbieramy jest niezbędna do korzystania z naszego Serwisu, w tym w szczególności są to pliki cookies tzw. niezbędne. Bez ich przekazywania nam nie byłoby możliwe korzystanie z naszej strony.

Narzędzia, które stosujemy

W celu umożliwienia nam wykorzystania w sposób zoptymalizowany treści zawartych między innymi w gromadzonych plikach cookies korzystamy z narzędzi analitycznych, umożliwiających zarządzanie reklamą i marketingiem świadczonych usług i produktów. Narzędzia te pozwalają nam także na takie przetworzenie informacji zawartych w plikach cookies, którego wspomagają nasze prace badawczo-rozwojowe nad produktami. Jest to możliwe dzięki dostarczanym nam statystykom wiązanym z zainteresowaniem poszczególnymi produktami.

Narzędzia te przetwarzają Twoje dane w sposób zautomatyzowany (profilowanie).

Są to takie narzędzia jak na przykład te dostarczane przez Google (Google Tag Manager, Google AdWords i inne), narzędzia umożliwiające remarketing naszych produktów oraz rejestrujące Twój ruch na stronie.

ODBIORCY TWOICH DANYCH ORAZ OKRES PRZECHOWYWANIA

Odbiorcy Twoich danych

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane osobowe, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi.

Będziemy przekazywać dane dwóm grupom:

 • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
  • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. firmom zajmującym się obsługą naszych systemów teleinformatycznych lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, firmom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe, które przetwarzamy w oparciu o Twoją zgodę, jesteśmy uprawnieni przetwarzać́ do momentu odwołania wyrażonej przez Ciebie zgody.

 

 TWOJE PRAWA

Twoje dane osobowe, jako użytkownika Serwisu, zawarte w formularzach kontaktowych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć Twoje dane i ochronić je przed działaniami osób niepowołanych poprzez stosowanie niezbędnych zabezpieczeń serwerów, połączeń i Serwisu w celu ochrony danych. Działania podjęte przez Administratora Serwisu mogą okazać się jednak niewystarczające w przypadku, jeżeli sam nie zachowasz zasad bezpieczeństwa.

W stosunku do przetwarzanych przez nas danych masz prawo:

 • do sprostowania swoich danych
 • ograniczenia przetwarzania Twoich danych
 • przeniesienia swoich danych
 • usunięcia danych przetwarzanych bez podstawy prawnej
 • dostępu do danych(w tym celu zgłoś się do nas, aby uzyskać kopię swoich danych przetwarzanych przez nas)
 • sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych z podaniem odpowiedniej podstawy prawnej, odnoszącej się do konkretnej sytuacji faktycznej, w tym do skorzystania z opcji rezygnacji z możliwości wykorzystania ww. danych na potrzeby marketingu bezpośredniego
 • prawo odwołania wyrażonej zgody w dowolnej chwili, w przypadku uzyskania przez nas zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych

Profilowanie danych osobowych użytkowników, w tym Twoich, przez nas odbywa się na podstawie Twojej wyraźnej zgody.

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, masz uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

PYTANIA I ZASTRZEŻENIA

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: g.ramza@e-truckbus.pl