Prędkości w EU

Kraj Teren zabudowany Teren niezabudowany Drogi ekspresowe Autostrady
Austria 50 km/h 70 km/h 80 km/h 80 km/h
Belgia 50 km/h 90 km/h 90 km/h 90 km/h
Bułgaria 50 km/h
40 km/h (transport ADR)
80 km/h
50 km/h (transport ADR)
90 km/h 100 km/h
90 km/h (transport ADR)
Chorwacja 50 km/h 80 km/h 90 km/h 90 km/h
Cypr 50 km/h 64 km/h 80 km/h 80 km/h
Czechy 50 km/h 80 km/h 80 km/h 80 km/h
Dania 50 km/h 70 km/h 80 km/h 80 km/h
Estonia 50 km/h 90 km/h 90 km/h 90 km/h
Finlandia 50 km/h 80 km/h 80 km/h 80 km/h
Francja 50 km/h 80 km/h 80 km/h 90 km/h
Grecja 50 km/h 80 km/h 80 km/h 85 km/h
Hiszpania 50 km/h 70 km/h 80 km/h 80 km/h
Holandia 50 km/h 80 km/h 80 km/h 80 km/h
Irlandia 50 km/h 80 km/h 80 km/h 80 km/h
Liechtenstein 50 km/h 80 km/h
Litwa 50 km/h 80 km/h 80 km/h 90 km/h
Luksemburg 50 km/h 75 km/h 90 km/h 90 km/h
Łotwa 50 km/h 80 km/h
Malta 40 km/h 60 km/h 60 km/h 60 km/h
Niemcy 50 km/h 60 km/h 80 km/h 80 km/h
Norwegia 50 km/h 80 km/h 80 km/h 80 km/h
Polska 50 km/h (w godz. 5.00-23.00),
60 km/h (godz. 23–5)
70 km/h, 80 km/h na drodze dwujezdniowej 80 km/h 80 km/h
Portugalia 50 km/h 80 km/h 80 km/h 90 km/h
Rumunia 50 km/h 80/90 km/h 110 km/h 110 km/h
Słowacja 50 km/h 90 km/h 90 km/h 90 km/h
Słowenia 50 km/h 80 km/h 80 km/h 90 km/h
Szwajcaria 50 km/h 80 km/h 80 km/h 80 km/h
Szwecja 50 km/h 70 km/h 90 km/h 90 km/h
Węgry 50 km/h 70 km/h 80 km/h 80 km/h
Wielka Brytania 48 km/h 64 km/h 80 km/h 96 km/h
Włochy 50 km/h 70 km/  80 km/h 80 km/h