PREZYDENT PODPISAŁ NOWELIZACJĘ PRAWA O RUCHU DROGOWYM

PREZYDENT PODPISAŁ NOWELIZACJĘ PRAWA O RUCHU DROGOWYM

Nowelizacja jest przeprowadzona w formie ustawy z 14 sierpnia 2020 roku i dotyczy ustawy „Prawo u ruchu drogowym” oraz innych, określanych wspólnie jako „pakiet deregulacyjny”. Jej głównym celem jest ułatwienie życia właścicielom samochodów i kierowcom przez uproszczenie licznych procedur i ograniczenie liczby krążących w obiegu dokumentów.

Jednym z zapisów jest zwolnienie na obszarze naszego kraju obowiązku posiadania przy sobie i okazywania na żądanie uprawnionego organu kontroli ruchu drogowego dokumentu prawa jazdy. Elektroniczne prawo jazdy w telefonie będzie dostępne za pomocą aplikacji mObywatel. Wyświetlane będą nasze dane, numer prawa jazdy, organ wydający dokument, informacje o kategoriach uprawnień, jakie posiadamy, termin ich ważności.

Zmiany w przepisach uwzględniają także m.in.:

– zniesienie obowiązku posiadania karty pojazdu i posiadania nalepki,

– dopuszczenie możliwości pozostawienia tzw. starych tablic rejestracyjnych, aby mogły być przypisywane do właściciela, który rejestruje samochód w Polsce (o ile pojazd był zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada tablice zgodne z właściwymi przepisami wykonawczymi)

– umożliwienie czasowej rejestracji w miejscu zakupu samochodu;

– dowód rejestracyjny będzie funkcjonował bez miejsca na stemple.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, niemniej przewidziane są jednak liczne wyjątki. Niektóre z wprowadzanych regulacji, wymagające wdrożenia rozwiązań technicznych, mają obowiązywać dopiero po ogłoszeniu przez upoważnionego ministra stosownego komunikatu.

Tak jest choćby w przypadku posiadania przy sobie prawa jazdy, czyli tak na dobrą sprawę dziś jeszcze trudno jest przewidzieć, kiedy nie będziemy musieli go w czasie kontroli okazywać.

Sprawdź także