PROCEDURY – CYSTERNY ADR – TANKOWANIE

PROCEDURY – CYSTERNY ADR – TANKOWANIE

Cysterny ładowane są w miejscach zwanych terminalami (paliwowymi, gazowymi), gdzie  już na wstępie kierowca – operator cysterny spotka się z urządzeniami do załadunku i rozładunku towarów ADR, dlatego musi mieć uprawnienia (TDT UNO) do obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (cystern).

Operacje załadunku i rozładunku cysterny są kolejnymi czynnościami niebezpiecznymi: zagrożeniem tutaj będą: uwalniający się produkt przy resztkowaniu produktu, opary i elektrostatyka. Kierowca cysterny powinien więc zachować zasady bezpieczeństwa pod względem zagrożenia pożarowego, gdyż w zależności od przewożonego ładunku nawet mała iskra może spowodować zapłon/detonację mieszaniny powietrza z oparami produktu w obrębie punktu rozładunkowego.

Dlatego należy wówczas używać odzieży o właściwościach antyelektrostatycznych i trudnopalnych (ulubione przez większość kierowców bluzy polarowe są NIEDOPUSZCZONE do użytkowania) oraz podłączyć sprawną instalację uziemiającą i urządzeń, które znajdują się w punkcie załadunkowym.

Sprawdź także