PROCEDURY – CZY MOŻNA WOZIĆ ODPADY BEZ TABLIC I DOKUMENTÓW?

PROCEDURY – CZY MOŻNA WOZIĆ ODPADY BEZ TABLIC I DOKUMENTÓW?

Tablica z napisem „ODPADY” nie musi być umieszczana oraz dokumenty do przewozu odpadów (indywidualny numer rejestrowy na przewóz odpadów, karta przekazania odpadu, faktura sprzedaży odpadów, podstawowa charakterystyka odpadów) nie są wymagane w przypadku jeżeli nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów tj. w przypadku odpadów komunalnych, odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji transportowanych do stacji demontażu, osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne lub podmiotów wytwarzających niewielkie ilości odpadów, które zwolniono na pewnych warunkach z takiej ewidencji.

Tablic i dokumentów nie stosuje się również jeżeli ich transportowana ilość w przypadku, gdy nie są odpadami niebezpiecznymi, nie przekracza 100 kg.

Sprawdź także