PROCEDURY – KONTROLA KTÓRA MOŻE ZRUJNOWAĆ KIEROWCĘ!

PROCEDURY – KONTROLA KTÓRA MOŻE ZRUJNOWAĆ KIEROWCĘ!

KIEROWCA MOŻE STAĆ SIĘ POSIADACZEM ODPADÓW

W przypadku transgranicznego przemieszczania odpadów przewóz odbywa się z punktu „A” do punktu „B” ściśle określoną trasą, z której kierowca nie powinien zboczyć, a w dokumentach powinna widnieć dokładna zwartość przewożonego towaru.

Gdy przewóz jest zgłoszony i notyfikowany, to w czasie kontroli kierowca nie powinien mieć problemów. Sam pojazd również musi spełniać wszelkiego rodzaju wymogi, co do stanu technicznego. Należy jednak pamiętać, że w myśl znowelizowanej Ustawy o odpadach obecnie przewoźnik i kierowcą są wspólnikami oraz rzeczywistymi posiadaczami odpadów w całym procesie przewozu i jeżeli się w czasie kontroli, okaże się że kierowca nie ma stosownych dokumentów dotyczących przewożonych odpadów lub nie potrafi wskazać drugiego posiadacza odpadów, to właśnie on wówczas staje się ich posiadaczem z punktu widzenia prawa. Oznacza to, że to zarówno on jak i przewoźnik poniosą konsekwencje i na nich nałożone zostaną wszystkie koszty ich dalszego zagospodarowania.

Sprawdź także