Kraj Dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi –
kierowcy doświadczeni
Dopuszczalne stężenie
alkoholu we krwi –
kierowcy początkujący
Dopuszczalne stężenie
alkoholu we krwi –
kierowcy zawodowi
Austria < 0,5 ‰ (w przypadku stężenia powyżej 0,8 ‰ prawo jazdy jest zatrzymywane) 0,1 ‰ (posiadający prawo jazdy krócej niż dwa lata) 0,1 ‰
Belgia < 0,5 ‰ 0,5 ‰ 0,2 ‰
Bułgaria 0,0 ‰ 0,0 ‰ 0,0 ‰
Chorwacja 0,5 ‰ 0,0 ‰ 0,0 ‰
Cypr 0,5 ‰ 0,5 ‰ 0,5 ‰
Czechy 0,3 ‰ 0,3 ‰ 0,3 ‰
Dania 0,5 ‰ 0,5 ‰ 0,5 ‰
Estonia 0,2 ‰ 0,2 ‰ 0,2 ‰
Finlandia 0,5 ‰ 0,5 ‰ 0,5 ‰
Francja 0,5 ‰ 0,2 ‰
(posiadający prawo jazdy krócej niż trzy lata lub krócej niż dwa lata, o ile kierowca nie tylko odbył 20 godz. lekcji nauki jazdy z
instruktorem, ale też przejechał co najmniej 3000 km w ciągu dwóch lat, w towarzystwie doświadczonego kierowcy, przed podejściem do egzaminu na prawo jazdy)
0,5 ‰ (dla kierowców autobusów i autokarów dopuszczalne stężenie wynosi 0,2 ‰)
Grecja 0,5 ‰
(0,2 ‰ – kierowcy motorów i motorowerów)
0,2 ‰ 0,2 ‰
Hiszpania 0,5 ‰ 0,3 ‰ 0,3 ‰
Kierowcy poddawani są dwóm testom na zawartość alkoholu z (co najmniej) 10 minutową przerwą.
Holandia 0,5 ‰ 0,2 ‰
(Kierowcy posiadający prawo jazdy krócej niż pięć lat)
0,5 ‰
Irlandia 0,5 ‰
Najwyższa kara za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu lub środków odurzających wynosi 5 tys. euro i/lub pół roku pozbawienia wolności.
0,2 ‰
Najwyższa kara za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu lub środków odurzających wynosi 5 tys. euro i/lub pół roku pozbawienia wolności.
0,5 ‰
Najwyższa kara za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu lub środków odurzających wynosi 5 tys. euro i/lub pół roku pozbawienia wolności.
Liechtenstein 0,8 ‰ 0,8 ‰ 0,8 ‰
Zakaz picia alkoholu w godzinach pracy oraz na 6 godzin przed rozpoczęciem pracy.
Litwa 0,4 ‰ 0,0 ‰
(posiadający prawo jazdy krócej niż dwa lata) oraz osoby prowadzące motorowery, motory, trójkołowce i czterokołowce
0,0 ‰
(pojazdy o masie ponad 3,5 t lub z ponad 9 miejscami siedzącymi, taksówki, pojazdy przewożące materiały niebezpieczne)
Luksemburg 0,5 ‰ 0,2 ‰ 0,2 ‰
Łotwa 0,5 ‰ 0,2 ‰ 0,5 ‰
Malta 0,8 ‰ 0,8 ‰ 0,8 ‰
Niemcy 0,5 ‰ (powyżej 1,1 ‰ traktowane jest jako przestępstwo, 0,5-1,0 ‰ karane jest grzywną) 0,0 ‰ (posiadający prawo jazdy krócej niż dwa lata i którzy nie przekroczyli 21 roku życia) 0,0 ‰ (mogą zostać ukarani zwolnieniem z pracy)
Norwegia 0,2 ‰ 0,2 ‰ 0,2 ‰
Kierowcy zawodowi nie mogą spożywać alkoholu w godzinach pracy oraz na 8 godzin przed jej rozpoczęciem
Polska 0,2 ‰ 0,2 ‰ 0,2 ‰
Portugalia 0,5 ‰ 0,5 ‰ 0,5 ‰
Rumunia 0,0 ‰ 0,0 ‰ 0,0 ‰
Słowacja 0,0 ‰ 0,0 ‰ 0,0 ‰
Słowenia 0,5 ‰
0,24 mg/l w powietrzu wydychanym
0,0 ‰ 0,0 ‰
Szwajcaria 0,5 ‰ 0,1 ‰ (prawo jazdy wydane na próbę) 0,1 ‰ (ciężarówki, autobusy, transport towarów niebezpiecznych)
Szwecja 0,2 ‰ 0,2 ‰ 0,2 ‰
Węgry 0,0 ‰ 0,0 ‰ 0,0 ‰
Wielka Brytania 0,8 ‰
0,5 ‰ w Szkocji
0,8 ‰
0,5 ‰ w Szkocji
0,8 ‰
0,5 ‰ w Szkocji
Włochy 0,5 ‰ 0,0 ‰ 0,0 ‰