PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH − NEVER ENDING STORY

PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH − NEVER ENDING STORY

Z końcem września br. w podsumowaniu audytu przejść dla pieszych na drogach zarządzanych przez GDDKiA znalazł się m.in. punkt dotyczący likwidacji niektórych z nich. Czytamy w nim, że są to przejścia niewykorzystywane przez pieszych w pełni, nieoświetlone, zlokalizowane w miejscach niebezpiecznych. Przejścia te dają pieszym złudne poczucie bezpieczeństwa.

Z tego samego założenia wyszedł poseł Krzysztof Gawkowski, który 28 października skierował interpelację do ministra infrastruktury w sprawie doświetlenia przejść dla pieszych na drogach krajowych. W swym piśmie zadał m.in. pytania:

Czy ministerstwo posiada dane, ile przejść dla pieszych przy drogach krajowych w Polsce jest nieoświetlonych? Oraz czy w najbliższym czasie przewidziane jest ogólnopolskie doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach krajowych, w punktach niebezpiecznych itp.?

Pytania te są o tyle zasadne, że w okresie jesienno-zimowy notowane są znaczne wzrosty wypadków z udziałem pieszych. Duża część z nich ma miejsce właśnie na przejściach dla pieszych. Jedną z najczęstszych przyczyn takich zdarzeń jest nieodpowiednie oświetlenie przejść dla pieszych. Szczególnie znaczenie ma to przy drogach krajowych, gdzie natężanie ruchu jest zdecydowanie wyższe.

Tyle teoria. A jak będzie z praktyką? Trudno powiedzieć, bo temat bezpiecznych przejść dla pieszych stał się już niemal tematem dyżurnym dla naszego rządu, który cały czas obiecuje poprawę sytuacji i zmiany w przepisach, ale póki co nic w tym kierunku nie robi… Niemniej czekamy na odpowiedź ministra A. Adamczyka w tej sprawie.

Sprawdź także