RAŻĄCE NARUSZENIA PRZY PRZEWOZACH ADR

RAŻĄCE NARUSZENIA PRZY PRZEWOZACH ADR

Kierowca zatrzymany do kontroli w poniedziałek 24 lutego przez inspektorów z WITD w Opolu, wielokrotnie naruszył normy czasu pracy. Mężczyzna jechał na magnesie, który umożliwiał mu fałszowanie zapisów tachografu. Choć przewoził ładunek niebezpieczny, względy bezpieczeństwa nie były dla niego priorytetowe. Nie dość, że korzystał z magnesu, to prowadził pojazd z nieszczelnym układem hamulcowym. Inspektorzy ukarali kierowcę mandatem karnym i zakazali dalszej jazdy.

Poważne nieprawidłowości przy transporcie towaru niebezpiecznego ujawnili też łódzcy inspektorzy ITD podczas kontroli prowadzonych 20 lutego w Rzgowie. Szczególnie drastycznym był przypadek pojazdu przewożącego przesyłki kurierskie, w którym materiały niebezpieczne były przewożone razem z innymi artykułami przemysłowymi bez właściwych zabezpieczeń. Zatrzymano też pojazd, którym przewożono towary niebezpieczne  w ilościach większych niż podlegające wyłączeniu na podstawie przepisów umowy ADR, czyli umowy dotyczącej przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. W obu przypadkach inspektorzy zakazali dalszej jazdy, ukarali kierowców mandatami karnymi, a wobec przewoźników wszczęli postępowania administracyjne.

Źródło: GITD