RUSZA REMONT A4 W OKOLICACH MOP WYSOKA

RUSZA REMONT A4 W OKOLICACH MOP WYSOKA

Od jutra, 16 września wykonawca przystąpi do ustawiania oznakowania i barier separacyjnych na odcinku A4 od km 266 do km 269 (okolice MOP Wysoka). Ruch na tym odcinku zostanie przełożony z jezdni północnej na jezdnię południową, a kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu w kierunku Katowic i Wrocławia. Wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 60 km/h.

Aktualnie trwają prace przy wykonywaniu warstw wiążącej i ścieralnej oraz prace wykończeniowe na poboczach. Jednocześnie w ramach prac mostowych malowane są bariery i gzymsy, oraz wykonywana jest dylatacja bitumiczna.

Zakres prac przewidzianych remontem na odcinku ok. 12 km obejmuje nie tylko wymianę całej warstwy ścieralnej i wiążącej, ale również odcinkowo podbudowę, remont odwodnienia oraz wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej. W ramach prac przeprowadzony zostanie remont obiektów mostowych, montaż punktowych elementów odblaskowych, profilowanie zawyżonych lub zaniżonych poboczy gruntowych wraz z obsianiem trawą. Zamontowane zostaną bariery linowe na przejazdach awaryjnych oraz wymienione bariery betonowe.

Prace remontowe mają potrwać do końca listopada br.

Źródło: GDDKiA

Sprawdź także